A Magyar Bábus Biliárd Egyesület Etikai Szabályzata

Készült: 2013. március 23. szombat, 21:48

Az etikai szabály hatálya

Az Etikai Szabályzat hatálya kiterjed a "Magyarbiliárd Mozgalom" szervezőire, a Magyar Bábus Biliárd Egyesület (MBBE) elnökségi tagjaira, az MBBE nem magánszemélyiségű tagjai elnökségi/vezetőségi tagjaira (a továbbiakban szervezők), továbbá az MBBE, illetve tagjai magánszemélyiségű tagjaira (továbbiakban tagok).

A Szabályzat értelmezése

A Szabályzat megfogalmazott magatartási normák, elvárások és tilalmak kizárólag a Tisztességes, sportszerű magatartásra vonatkozóan értelmezhetőek, iránymutatást adnak a magyarbiliárd mozgalom szervezői részére, de minden magyarbiliárd játékos számára is. Továbbá az elnökségek értékítéleteit, döntéseit segítik. A Szabályzatban megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások tételes, teljes felsorolását, ugyanígy a Szabályzatban szereplő tilalmazott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját.

Az Etikai Szabályzat célja, az etikai vétség fogalma

Az Etikai Szabályzatot a Magyar Bábus Biliárd Egyesület azzal a céllal fogalmazta meg, hogy a "Magyarbiliárd mozgalom" résztvevői (szervezők és tagok) számára irányt mutasson a mozgalom keretében végzett tevékenységük folytatása, valamint az ezt érintő etikai kérdések tekintetében. Meghatározva ezáltal egy elvárt erkölcsi, etikai és viselkedési színvonalat.

Az etikai vétség, a Magyarbiliárd mozgalom, illetve a Magyar Bábus Biliárd Egyesület céljaival nem összeegyeztethető cselekmény, magatartás, viselkedés, véleménynyilvánítás

Szervező és tag köteles:

A tag etikai vétséget követ el, ha:

Szervező etikai vétséget követ el, ha:

Eljárási szabályok etikai vétség elkövetése esetén

Az etikai szabályok megsértése esetén, az Magyar Bábus Biliárd Egyesület Elnöksége etikai eljárást folytathat le. Az etikai eljárást az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti, az Egyesület Elnökéhez címzett írásbeli kérelemmel.
A kérelem alapján az Egyesület Elnöksége a legközelebbi ülésen döntést hoz, hogy etikai eljárást indít-e vagy sem. Az Elnökség az etikai eljárás kitűzéséről (időpontjáról, helyszínéről) vagy megtagadásáról a kezdeményezőt értesíti.