Magyarbiliárd - Piros golyós 120-as játék


Kellékek

A játékot lyuk/zseb nélküli biliárdasztalon játsszák, melynek mérete a 850 mm X 1700 mm-es és a 1060 mm X 2120 mm-es mérethatárok közzé kell, hogy essen a tényleges játéktér (a gumiperemek között mért távolságok) tekintetében. Fontos, hogy tényleges játéktér rövid illetve hosszú oldalainak aránya 1:2 (tűrés 10 mm). A gumi ütközési vonala az asztal síkjától: 37 mm (tűrés 1mm). Az asztal lapjának távolsága a padlótól 750-800 mm. A golyókészletet 3 egyforma méretű 60,3 - 61,5 mm átmérőjű, 194 - 220 gramm súlyú golyó alkotja - egy piros (bordó is előfordul), egy fehér és egy sárga (a sárga helyett lehet vajszínű, kis körrel megjelölt fehér, vagy akár egyéb elütő szín is). Az 5 darab egyforma méretű, alakú bábu 90-92 mm hosszú, talpuk átmérője 14 mm, a gallér átmérője 13 mm, a szoknya hossza 27 mm, a kalap hossza 37 mm, a súlypont távolsága a talptól 33 mm. A bábuk fa anyaga meghatározott, színük: egy piros, négy natúrszínű (fehérnek mondják).
Az asztalon 9 darab pont van megjelölve krétával, vagy filccel (gyakorlat, hogy a bábuk talpával azonos méretű jelölő köröket használnak), 7 darab az asztal hossztengelyén, 3 darab a kereszttengelyén - tehát 1 pont éppen a két tengely metszéspontjában van - ez a középpont. A hossztengely szélső pontjai eredetileg éppen a negyedelő pontok, de manapság az tapasztalható, hogy közelebb van a rövidebb oldalhoz, mint a középponthoz - ezek a pontok az alappontok, melyek pontos helye a hossztengelyen (középpont felé eső) szomszédos pont, illetve a közelebbi rövidfal felezőpontja közötti szakasz felezőpontjában van. A kereszttengelyen a középpont két oldalán lévő 1-1 pont az "oldalpontok". A középpont, az oldalpontok, illetve a hossztengelyen a középpont két oldalán lévő 2-2 pont esetén a szomszédosak közötti távolság azonos - az ide helyezett bábuk talpainak szélei között mérve 58-60 mm.

A kezdőterület

A szélső bábuk helyét jelölő pontokon áthaladó a hosszabbik falakra merőleges egyenesek, illetve a hosszabbik falak által meghatározott téglalap (a határvonalakat is beleértve).

A bábuk és a golyók felrakása, kezdés

A piros bábu a középpontra, a fehérek a hossztengelyen a középpont két oldalon lévő 2-2 pontra kerülnek.

Megjegyzés: a golyók a bábuk megbillentése nélkül nem férnek át a bábuk között, ennek ellenére megfelelő irányú, kis sebesség esetén átmehetnek a bábuk között borítás nélkül.

Kezdés: A piros golyót a kezdőterületre kell helyezni, a világos golyók pedig az alappontokra kerülnek. A kezdés után az ellenfele (a mási játékos) a piros golyót ott löki meg ahol az megállt.

A játék célja

A játékot két játékos, vagy két páros játszhatja, a felek váltva löknek. Páros játék esetén az egyik játékos után az ellenfél majd a partnere következik. Mindenki csak egyszer lök. Pontot szerezni szabályos bábu borítással, vagy karambollal lehet (lásd később). Minden hiba esetén viszont az ellenfél kap pontot, az elkövetett hiba alkalmával történtektől függően (lásd a pontozást). A játék addig folyik, amíg az egyik fél a másikat megelőzve eléri, vagy túlhaladja a 120 pontot és utolsó szerzett pontjainak vagy bábborítást tartalmazó szabályos lökésből, vagy az ellenfél hibájából kell származnia. Aki ezt (a másikat megelőzve) teljesíteni tudja, az nyeri meg a játékot. Mindkét játékos a piros golyót löki (így ezt a golyót hívjuk lökő golyónak) megcélozva a másik két golyó közül az egyiket (ezek a célgolyók).

A lökés érvényessége

Egy lökés akkor tekinthető érvényesnek, ha a következő feltételek teljesülnek:

  1. a játékos legalább egyik lábának érinteni kell a padlót, és egyik cipője sem érintheti a posztót;
  2. játék alatt kézzel és (a dákón kívül) más eszközzel tilos az asztalon lévő golyókhoz érni, illetve a bábukat szándékosan megfogni, elmozdítani, elborítani (kivétel, ha valamelyik golyó kiugrik, illetve a bábuk visszaállítását);
  3. a dákó is csak a bábukat és a lökő golyót érintheti (a többi golyót nem, pl. hiba, ha a játékos a másik golyójával lök), de a lökő golyót is csak a keskenyebbik végén lévő bőrrel (más felülete nem érhet a lökő golyóhoz sem);
  4. lökni csak akkor lehet, ha már minden golyó megállt, és az elborult bábukat helyükre állították;
  5. egy lökés alkalmával a dákó csak egyszer érintheti a lökő golyót, illetve nem megengedett a golyó tolása;
  6. ha a lökő golyó tapad, épp úgy kell lökni, mintha a tapadás nem állna fenn;
  7. a golyók nem ugorhatnak ki a játéktérről;
  8. bábukat csak célgolyók, és valamely másik (az aktuális lökést követően a posztón, a golyókon, és másik bábun kívül más testel érintkezésbe nem került) bábu boríthatnak (lökő golyó, dákó, kéz, stb. nem - de az nem hiba, ha a lökő golyó, a dákó, vagy a dákót támasztó kéz bábut érint);
  9. a dákóval meglökött lökő golyónak direktben vagy valamely fal/falak közvetítésével (vagy nélkül) a célgolyót kell érintenie (kivétel a kezdőlökés); külön hiba, ha a lökő golyó a célgolyóval való érintkezés előtt (!) borít bábut (nem hiba, ha a lökő golyó akármikor is bábut érint);
  10. ahhoz hogy a célgolyó bábut boríthasson (a célgolyónak) előbb, falat és/vagy másik célgolyót kell érintenie és/vagy a lökő golyónak kell falat érni még a célgolyó érintése előtt (a "másik" célgolyónál /nem az amit először érint a lökő golyó/ ez a korlátozás nincs érvényben, azaz szabályos mozgásba hozatala esetén boríthat bábut).

Hiba történik egy lökés révén, ha a fentiek szerint a lökés nem érvényes.

A játék kezdése

A játékosok megegyeznek vagy kisorsolják, hogy kié a kezdő lökés. A kezdő játékos a kezdő terület tetszőleges pontjára helyezi a piros golyóját (bábuhoz nem érhet), majd úgy löki meg, hogy az (direkt, vagy a falról) valamelyik világos golyót lökje meg úgy, hogy az minél több bábut borítson. A játék akkor tekinthető elkezdettnek, amikor a kezdőlökésnél a dákóbőr megérinti a kezdő játékos golyóját.
Miután a golyók megálltak, illetve az elborult bábukat helyükre állították a másik játékos a a piros golyót ott löki meg ahol van.

Fontos, hogy az első játékos kezdőlökése esetén (és minden "golyó kézben állásnál" - lásd lejjebb) a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.

A következő szettben az kezd, aki következne, ha nem fejeződött volna be az előző szett.

A játék menete

A játék folytatásában is váltva löknek a felek, miután megálltak a golyók és a bábukat helyükre állították, a soron következő játékos a piros golyót - ott ahol áll - meglökve célba veszi (direktben vagy fal/falak közvetítésével) valamelyik célgolyót.
A játékosok arra törekszenek, hogy érvényes lökésekkel (lásd előbb) minél több bábut borítsanak (csak célgolyó, és egy szabályosan elborított másik bábu boríthat szabályosan), és karambolt érjenek el.

Karambol alatt azt értjük mikor 1. a lökő golyó érintkezik mindkét célgolyóval vagy 2. miután a lökő golyó érintkezett az egyik célgolyóval ez után a két célgolyó is érintkezik egymással. (egy lökés alkalmával legfeljebb egy karambol értékelhető).

Egy hibás lökés (az érvényes lökés valamely feltételét nem teljesítő lökések - lásd előbb) következtében az ellenfél kap pontokat. Ha valamelyik játékos az érvényes lökés 1.-4. feltételei ellen vét, ellenfele "golyó kézben" állásból lökhet a piros golyóval (lásd lejjebb)

Fontos megemlíteni, hogy:

Golyó kézben állás

Ha valamely játékos - ellenfele hibájából - jogot szerzett a "golyó kézben" állásra, akkor kezdő helyzetbe helyezve a golyókat, lökhet a piros golyóval. Fontos, hogy ilyenkor a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.

Golyók kiugrása

Egy golyót kiugrottnak kell tekinteni, ha kiesik a játékmezőből, és kiesett az asztalról (amennyiben csak az asztal fa keretét érinti, a játék hibapont nélkül folytatható). A lökő golyó kiesése estén a golyót azon téglalap alapú területre tesszük vissza, aminek a határai az öt bábu, az öt bábura merőleges vonal aminek a kiinduló pontja a 2-es bábuk, és az ezek által meghatározott a biliárd asztal hosszú oldalának megfelelő szakasza. A lökő golyó ezen terület felére tehető (a középpontban húzott merőleges 2 részre bontja az előző téglalapot) és arra a felére ami távolabb áll a meglökni kívánt célgolyótól. Amennyiben a célgolyó esik ki, úgy azt azon oldali alappontra kell visszatenni, ami ellentétes a másik célgolyó helyzetére.

A bábuk borulása, visszaállítása

Egy bábu eldöntöttnek tekinthető, ha:

Egy bábu nem tekinthető eldőltnek, ha:

Az eldőlt bábukat a játékvezető (nem az író), vagy annak hiányában a lökését éppen befejező játékos állítja fel, de csak akkor, ha már minden golyó és bábu megállt, de még a soron következő lökés előtt. Fontos, hogy csak a fentiek szerint eldőltnek minősített bábukat kell pillanatnyi helyükről elmozdítani, azaz a megdőlt, vagy eltolódott bábuk (elborulásukig) ott maradnak, ahol vannak. Amennyiben valamely elborult bábu/k helye foglalt (valamely golyó által), ideiglenes helyre kell tenni azt/azokat a két szélső fehér bábu helyét jelölő pont közé (és ott is marad/nak, amíg a hely fel nem szabadul) a következők szerint:

Fontos megemlíteni:

Megjegyzés: amennyiben a bábukat az előbb lökő játékos állítja (nem a játékvezető), nem számít hibának, ha állítás közben bábut borít, de hibának számít, ha megmozdít egy golyót. Ez utóbbi esetben ellenfele golyó kézben állásból lökhet (hibapont nincs).

Pontozás

Csak érvényes lükésért járhat pont a lökő játékosnak, hibás lökés esetén csak az ellenfélnek jár pont.

A lökő játékosnak szabályos lökése esetén járó pontok:

A lökő játékos hibájáért az ellenfélnek járó pontszám két részből tevődik össze: a hiba utáni büntetőpontból, illetve a hibás lökés alkalmával eldőlt bábuk, illetve létrejött karambol összértékéből.

A büntetőpont kiszámítása:

Kettő (2) büntetőpont jár a következő esetekben:

Fontos: A büntető pontok száma összeadandó!

A játék befejezése

A játéknak akkor van vége, amíg az egyik fél a másikat megelőzve eléri vagy túlhaladja a 120 pontot és e játék utolsó lökése (bármelyik fél lökte is) révén szerzett pontjainak vagy bábuborítást tartalmazó szabályos sajátlökésből, vagy az ellenfél bábuborítással összefüggő hibájából kell származnia. Aki ezt (a másikat megelőzve) teljesíteni tudja, az nyeri meg a játékot.
Azaz, ha egy játékos a másikat megelőzve úgy érte el, vagy haladta túl a 120 pontot, hogy az utolsó szabályos lökésében csak egy karambolt ért el, akkor még nem nyerte meg a játékot - a játék mind addig folytatódik tovább, amíg valamelyik fél nem tudja teljesíteni a leírt kettős feltételt.

 

* * *

Webhely: www.magyarbiliard.hu