Magyarbiliárd - triatlon


A triatlonban mind a három magyarbiliárd játék szerepel, az 500-as, az 1000-es és a 120-as játék - összesen 4 vagy 8 (esetleg 9) játszmából áll egy parti. Játszhatja két játékos, vagy két páros (a partnerek váltogatják egymást a játékban, amikor csapatuk lökéshez jut) - lebonyolítása a következők szerint történik.

A játszmák sorrendje:

 • 500-as játék;
 • 1000-es játék;
 • 120-as játék;
 • 120-as dupla játék.

Megjegyzés: így egyensúlyban vannak a lökéssorozatokból (szériákból) álló, illetve a váltott lökésű játszmák.

A kezdés jogának eldöntése

A parti a kezdés jogának eldöntésével, az úgynevezett tempólökéssel veszi kezdetét, melyhez az 5 bábut felállítják az 500-as játék szabályainak megfelelően, piros golyót az egyik alappontra teszik, a két fehér (illetve a fehér és a sárga) golyót pedig a piros golyóval ellentétes alapponton átmenő rövid oldalfalakkal párhozamos egyenesre helyezik az asztalra, egyiket a bábuvártól jobbra, a másikat balra szimmetrikusan.
Ezt követően a játékosok lehetőleg egy időben a felső (távolabbi) falra löknek. Amennyiben a tempólökés hibátlanul folyik le, akkor az a játékos kezdi a partit, azaz az 500-as játékot, akinek a golyója a távolabbi falról visszapattanva közelebb áll meg az alsó falhoz.
Hibás tempólökésnek a következő kimenetelei lehetnek:

 • ha valamelyik játékos az érvényes lökés 1.-4. feltételei ellen vét, ellenfeléé a kezdés joga;
 • ha valamely játékos golyója nem ér el a felső falig, illetve ha a piros golyóval érintkezik, vagy bábut dönt, valamint ha előbb a hosszúfalat érinti, ellenfele kapja meg a kezdés jogát;
 • ha futásuk közben a meglökött golyók összeütköznek vagy egyenlő távolságra állnak meg az alsó faltól, illetve mindkét játékos hibázott a játékvezető új kísérletet rendel el;
 • akinek a hibájából másodszor is összeütköznek a meglökött golyók, elveszíti a kezdés jogát;
 • amennyiben a megismételt tempólökés sem hozott döntést, a kezdés jogát pénzfeldobással kell eldönteni.

A kezdés jogát megszerzett játékos a szabály szerinti nyitó állásból elkezdi az 500-as játékot. A további 3 játszmában a felek váltva kezdenek.

Az első két játszmában (500-as, 1000-es) a triatlon esetén külön szabály a következő:

 • Ha a játszmát kezdő játékos eléri az előírt pontszámot, ellenfele - hogy azonos számú felvételük legyen - kezdőállásból még egy lökéssorozatra (felvételre) jogosult.
 • Amennyiben e kiegészítő felvétel során az ellenfélnek is sikerül elérnie az előírt pontszámot, a játszmát döntetlennek kell tekinteni.

Egyébként a játszmákat a vonatkozó szabályok szerint kell lejátszani.

Minden megnyer játszmáért 1 parti pontot kap az illető játékos (döntetlenért nem jár pont), az nyeri meg a partit, aki több parti pontot ér el a négy játszmából. Azonos parti pontszám esetén a parti győzelmet a következőképpen kell eldönteni:

 • A játékosok kétszer 6 lökést végeznek a 120-as (szimpla) játék szabályi szerint (váltva, illetve páros esetén a partnerek is váltogatják egymást - mint a normál játék közben). Az első 6 lökés kezdési jogát tempólökéssel kell eldönteni a fentiek szerint. A második 6 lökést a másik fél kezdi. Aki a kétszer 6 lökés alatt (a 120-s szabályai, pontozása alapján) több pontot szerez az a parti győztese (itt minden lökésnél a karambol után is elszámolható a 4 pont).
 • Amennyiben a kétszer 6 lökés végén azonos pontszáma van mindkét félnek, akkor ettől kezdve minden 2 (1-1 váltott) lökés után megállapítják, kinek van több pontja és az első alkalommal amint a megállapított pontszámok különbözőek a magasabb pontszámú fél a parti győztes (itt a bábuborítás nélküli karambol után nem jár pont).

Nívósabb verseny esetén 8 játszmából álló parti szervezhető: 500-as, 1000-es, 120-as, 120-as dupla, 500-as, 1000-es, 120-as, 120-as dupla. Amennyiben nyolc játszma után azonos a felek parti pontszáma, akkor kilencedik játszmaként egy 120-as szimpla játékkal lehet eldönteni a parti győzelmet.


* * *

Webhely: www.magyarbiliard.hu