Magyarbiliárd: info@magyarbiliard.hu

DSCF8055.jpgDSCF8555.jpgDSCF9668.jpgDSC04430.jpgDSCF0893.jpgDSCF7965.jpgDSCF6187.jpgDSCF8288.jpgS1052278.jpgDSCF8053.jpgDSCF6229.jpgDSCF6220.jpgDSCF8457.jpgS1052267.jpgDSCF8653.jpgDSCF5346.jpgDSCF6113.jpgS1052257.jpgDSCF7964.jpgS1052251.jpgIMG_2301.jpgcsb1_d_2013.jpgDSCF8294.jpg2011k217.jpgDSCF8562.jpgDSCF8019.jpgS1052243.jpg20111126161.jpgDSCF8654.jpgDSCF8292.jpgDSCF8221.jpgDSCF8050.jpgDSCF8263.jpgDSCF0932.jpgDSCF6373.jpg

A Magyar Bábus Biliárd Egyesület Etikai Szabályzata

Az etikai szabály hatálya

Az Etikai Szabályzat hatálya kiterjed a "Magyarbiliárd Mozgalom" szervezőire, a Magyar Bábus Biliárd Egyesület (MBBE) elnökségi tagjaira, az MBBE nem magánszemélyiségű tagjai elnökségi/vezetőségi tagjaira (a továbbiakban szervezők), továbbá az MBBE, illetve tagjai magánszemélyiségű tagjaira (továbbiakban tagok).

A Szabályzat értelmezése

A Szabályzat megfogalmazott magatartási normák, elvárások és tilalmak kizárólag a Tisztességes, sportszerű magatartásra vonatkozóan értelmezhetőek, iránymutatást adnak a magyarbiliárd mozgalom szervezői részére, de minden magyarbiliárd játékos számára is. Továbbá az elnökségek értékítéleteit, döntéseit segítik. A Szabályzatban megfogalmazott elvárások nem jelenítik meg az etikus magatartások tételes, teljes felsorolását, ugyanígy a Szabályzatban szereplő tilalmazott magatartások összessége nem meríti ki az etikátlan magatartás minden formáját.

Az Etikai Szabályzat célja, az etikai vétség fogalma

Az Etikai Szabályzatot a Magyar Bábus Biliárd Egyesület azzal a céllal fogalmazta meg, hogy a "Magyarbiliárd mozgalom" résztvevői (szervezők és tagok) számára irányt mutasson a mozgalom keretében végzett tevékenységük folytatása, valamint az ezt érintő etikai kérdések tekintetében. Meghatározva ezáltal egy elvárt erkölcsi, etikai és viselkedési színvonalat.

Az etikai vétség, a Magyarbiliárd mozgalom, illetve a Magyar Bábus Biliárd Egyesület céljaival nem összeegyeztethető cselekmény, magatartás, viselkedés, véleménynyilvánítás

Szervező és tag köteles:

 • azonosulni a magyarbiliárd mozgalom, ezen belül az MBBE általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel;
 • tiszteletben tartani sporthoz kötődő hazai és nemzetközi eszméket;
 • tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit;
 • betartani az Magyar Biliárd Szövetség, illetve az MBBE rá vonatkozó szabályzatait;
 • tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától;
 • sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a drog, illetőleg a mértéktelen alkoholfogyasztástól;
 • sportolóhoz, vezetőhöz méltó magatartást tanúsítani;
 • a használt sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani;
 • példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és tisztségviselő társai felé;
 • a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben tartani.

A tag etikai vétséget követ el, ha:

 • szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat;
 • versenyen, felkészülésen megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, megszegi a csapatkapitány, edző vagy vezető által meghirdetett normákat;
 • drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt;
 • népszerűségével vagy fizikai erejével visszaélve méltatlan magatartást tanúsít.

Szervező etikai vétséget követ el, ha:

 • szándékosan, esetleg valamely érdekből vezérelve szabálytalanságot pártol, illetve nem lép fel a szabályszerűség mellet;
 • versenyzőjét az előző szakaszban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik;
 • sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez méltatlan magatartást tanúsít;
 • drogot vagy mértéktelenül alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt;
 • népszerűségének, fizikai erejének kihasználásával méltatlan magatartást tanúsít;
 • a sportágban tevékenykedők, szakembertársai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli;
 • nyilvános szereplés alkalmával az MBBE nevében nyilatkozik és az nem felel meg a meglévő testületi döntésnek;
 • a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz az MBBE-nek.

Eljárási szabályok etikai vétség elkövetése esetén

 1. Az etikai, fegyelmi ügyek bejelentése elsősorban a versenyigazgató, illetve csapatbajnoksági forduló esetén a hazai csapat kapitányának kötelessége - közvetlenül a verseny/forduló utána az illető esemény jegyzőkönyvbe történő bejegyzésével. Fontos, hogy azt is le jelezni kell a jegyzőkönyvben, ha nem történt etikai, fegyelmi vétség. E mellett minden a versenyen/fordulón résztvevő játékos, rendező személy bejelentést tehet az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak megküldött elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), ez esetben a bejelentés határideje 7 nap.
 2. Az etikai, fegyelmi eljárásokat az Etikai és Fegyelmi Bizottság bonyolítja, illetve hoz határozatot, és ad tájékoztatást az érintetteknek 30 napos határidővel.
 3. A Etikai és Fegyelmi Bizottság határozata ellen fellebbezni az Elnökségnek megküldött elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) lehet. Az elnökség fontosnak tartja, hogy csak megalapozott, az adott ügyben az Etikai és Fegyelmi Bizottság elé került, illetve a Bizottság által feltárt tényekhez képes új tényekre hivatkozó fellebbezéseket adjanak be az érintettek. Ezért egyrészt etikai, fegyelmi ügyekben csak "Fellebbezés" című, tartalmú írásos beadványokkal foglakozik érdemben (pl. kérelmekkel, stb. nem); másrészt a fellebbezés érvényességének feltételeként 30.000,-Ft (azaz harmincezer forint) díjat határoz meg, melyet a fellebbező visszakap, amennyiben az Elnökség a fellebbezés következményeként megváltoztatja a vonatkozó Etikai és Fegyelmi bizottsági döntést - egyébként nem. A fellebbezés határideje az Etikai és Fegyelmi Bizottság tájékoztatását követő 15 nap, melyen belül mind a fellebbező levélnek meg kell érkezni, mind a díjat át kell utalni az MBBE számlájára. Az Elnökség az előző két feltétel határidőn belüli teljesülését követően 30 napon belül hoz döntést az ügyben, illetve ad tájékoztatást az illetékeseknek.

>> Magyarországon régóta honos legendás biliárdjátékok <<