Cirka négy éves nemzetközi bábus biliárd kapcsolatkeresgélés s ez irányú tevékenység után néhány hónapja (2014. végén) végül is aktív tervezgetésbe tudtunk kezdeni a német és a dán bábus biliárdosokkal. Közös érdek és cél volt azonnal egy nemzetközi (hosszú) bábus biliárd versenyrendszer kialakítása. Hogy mindegyik nemzet játékosainak legyen módja részt venni nemzetközi (hosszú) bábus biliárd versenyen, ráadásul a saját szabványos asztalméretében.

Végül is addig jutottunk, hogy a pontosabb egyeztetések érdekében szükségessé vált a személyes megbeszélés. A Németek Brandenburgot javasolták, 2015.04.24-26-át, mivel akkor kezdődött ott a Karambol EB (benne olasz bábus is) és így volt módunk beszélni a számunkra fontos nemzetközi biliárd szervezet a CEB elnökével Wolfgang Rittmannal.

Bizton tudtuk, hogy előnyös, fontos törekedni arra, hogy a magyar bábus biliárd nemzetközileg is elismert legyen, mint a biliárd sport egyik fajtája. Ezt ösztönzi az is, hogy a nemzetközi versenyeken való szereplés a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elvárása, és egyezik az MBSZ, MBBE céljaival is.
Ennek érdekében törekedtünk felvenni a kapcsolatot a német és a dán bábus biliárd szervezetekkel (náluk is hosszú bábúval játszanak mint nálunk) és tárgyalásokat folytattunk le nemzetközi "hosszú" bábus biliárdversenyek rendezése, nemzetközi "hosszú" bábus biliárd szövetség létrehozása, illetve a CEB-hez (Conféderation Européenne de Biliard) való csatlakozás ügyében - a nemzetközi deklaráció végett.
Ezt elősegítendő kapcsolatba lépettünk határon túli magyar települési biliárdklubokkal:

  • Zerind és Ant (Partium, Románia),
  • Csantavér (Délvidék, Szerbia).

Fontosnak tartottuk (már akkor is):

  1. A magyarbiliárd nemzetközi deklarálását, megismertetését.
  2. Nemzetközi (hosszú) bábus biliárd versenyrendszer kialakítását.
  3. Egy nemzetközi a 120-ashoz igen közel eső (hosszú) bábus biliárdjáték hivatalos sportként való elismertetését.

Ez első dolog ami ehhez szükséges egy nemzetközi szerveződés, szervezet. (Megjegyzés: Ezen szervezet alakuló ülése, létrehozatala 2023. május 18. napján történt "Society for International Pin Billiard" névvel.) Ezen szervezet megalapítása alapvető fontosságú nemzeti játékaink nemzetközi deklarációja, a (hosszú) bábus biliárd önállósága, nemzetközi elfogadtatása szempontjából, továbbá nemzetközi versenyek szervezés érdekében.
E nemzetközi szervezet biliárdos célcsoportjait (további tagjait) a következő országok viszonylatában keressük, alapvetően: Németország, Dánia, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Románia és természetesen Magyarország - illetve második lépésként: a Magyarországgal határos országok, Olaszország és Lengyelország.

Kiemelten fontos, hogy a tervezett (illetve létrehozás alatt lévő) nemzetközi rendszer elősegíti a magyarországi bábus bajnokság színvonalának és népszerűségének növekedését.

A brandenburgi megbeszélésen a (hosszú) bábus biliárd játékokat, a tervezett nemzetközi szerveződést, stb. az "Euro Kegel" jelzővel emlegettük, így ez lett a "márkanév" :-).

Az "Euro Kegel" tehát egy márkanév, egy védjegy, amely az Európában valaha is kialakult, meggyökeresedett bábus biliárd játékok összességét jelenti, de egyben egy fejlődő bábukkal játszott nemzetközi bábus biliárd játékkonstrukció is.

Mottó: A bábus biliárd Európa túlnyomó részén több száz éve honos.

Legendás biliárdjátékok