Magyarbiliárd - 120-as piros golyós játék


Kellékek

A játékot (lyuk/zseb nélküli) szabványos "karambolasztalon" játsszák, melynek játéktere (gumiperemek között mérve): 210 X 105 cm, de megengedett a 180 X 90 cm vagy nagyobb méretű biliárd asztal is - azonban fontos, hogy tényleges játéktér rövid illetve hosszú oldalainak (gumiperemek között mért) aránya 1:2, tűrés: 10 mm. A gumi ütközési vonala az asztal síkjától: 37 mm (tűrés 1mm). Az asztal lapjának távolsága a padlótól 750-800 mm. A golyókészletet 3 egyforma méretű 60,3 - 61,5 mm átmérőjű, 194 - 220 gramm súlyú golyó alkotja - egy piros (bordó is előfordul), egy fehér és egy sárga (a sárga helyett lehet vajszínű, kis körrel megjelölt fehér, vagy akár egyéb elütő szín is). Az 5 darab egyforma méretű, alakú bábu szabványnak megfelelő. A bábuk színe: egy piros, négy natúrszínű (fehérnek mondják).
Az asztalon 9 darab pont van megjelölve krétával, vagy filccel (gyakorlat, hogy a bábuk talpával azonos méretű jelölő köröket használnak), 7 darab az asztal hossztengelyén, 3 darab a kereszttengelyén - tehát 1 pont éppen a két tengely metszéspontjában van - ez a középpont. A hossztengely szélső pontjai eredetileg éppen a negyedelő pontok, de manapság az tapasztalható, hogy közelebb van a rövidebb oldalhoz, mint a középponthoz - ezek a pontok az alappontok, melyek pontos helye a hossztengelyen (középpont felé eső) szomszédos pont, illetve a közelebbi rövidfal felezőpontja közötti szakasz felezőpontjában van. A kereszttengelyen a középpont két oldalán lévő 1-1 pont az "oldalpontok vagy más néven kezdőpontok". A középpont, az oldalpontok, illetve a hossztengelyen a középpont két oldalán lévő 2-2 pont esetén a szomszédosak közötti távolság azonos - az ide helyezett bábuk talpainak szélei között mérve 58-60 mm.

A bábuk és a golyók felrakása kezdéshez

A piros bábu a középpontra, a fehérek a hossztengelyen a középpont két oldalon lévő 2-2 pontra kerülnek. A piros golyót (ez a mindenkori lökőgolyó) az oldalpontok (kezdőpontok) valamelyikére kell helyezni, amelyet a kezdő játékos tetszőlegesen kiválaszthat. A nem piros golyók (célgolyók) pedig az alappontokra kerülnek. Azt, hogy a célgolyók melyik oldalra kerüljenek, a kezdő játékos tetszőlegesen kiválaszthatja.
Miután a játékot (szettet) kezdő játékos lökött, a bábukat és a golyókat is vissza kell állítani a most leírt kezdő helyzetbe, és az ellenfél is ebből a helyzetből lök először (páros játék esetén a felek második játékosai már a kialakult helyzetből löknek).

Megjegyzés: a golyók a bábuk megbillentése nélkül nem férnek át a bábuk között, ennek ellenére megfelelő irányú, kis sebesség esetén átgurulhatnak a bábuk között borítás nélkül.

A játék célja

A játékot két játékos, vagy két páros játszhatja, a felek váltva löknek. Mindkét fél lökőgolyója a piros golyó és (elsődleges) célgolyóként bármelyik (ne piros) golyó használható. Pontot szerezni szabályos bábu borítással, vagy karambollal lehet (lásd később). Minden hiba esetén viszont az ellenfél kap pontot, az elkövetett hiba alkalmával történtektől függően (lásd a pontozást). A játék addig folyik, amíg az egyik fél a másikat megelőzve eléri vagy túlhaladja a 120 pontot és utolsó szerzett pontjainak vagy bábborítást tartalmazó szabályos lökésből, vagy az ellenfél hibájából kell származnia. Aki ezt (a másikat megelőzve) teljesíteni tudja, az nyeri meg a játékot.

A lökés érvényessége

Egy lökés akkor tekinthető érvényesnek, ha a következő feltételek teljesülnek:

  1. a játékos legalább egyik lábának érinteni kell a padlót, és egyik cipője sem érintheti a posztót, a kezdésnél illetve a golyó kézből állásnál (ha a kezdő pozíciót választotta a lökő) a lökést elvégezni csak akkor lehet, ha a bábuk a helyükön, a golyók a kezdőpozícióban vannak és a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján;
  2. játék alatt kézzel és (a dákón kívül) más eszközzel tilos az asztalon lévő golyókhoz érni, illetve a bábukat szándékosan megfogni, elmozdítani, elborítani (kivétel, ha valamelyik golyó kiugrik, illetve a bábuk visszaállítását);
  3. a dákó is csak a bábukat és a lökő golyót érintheti (a többi golyót nem, pl. hiba, ha a játékos dákójával valamely nem piros golyóhoz is hozzáér), de a lökő golyót is csak a keskenyebbik végén lévő bőrrel (más felülete nem érhet a lökő golyóhoz sem);
  4. lökni csak akkor lehet, ha már minden golyó megállt, és az elborult bábukat helyükre állították;
  5. egy lökés alkalmával a dákó csak egyszer érintheti a lökő golyót, illetve nem megengedett a golyó tolása;
  6. ha a lökő golyó valamely célgolyóhoz tapad, akkor a lökő golyónak a célgolyót vagy közvetlenül kell megmozdítania, vagy visszatérve újra érintkezniük kell, illetve csak olyan dákótartással lökhető, melynél a dákó nem mutat a célgolyóra (ez akkor is javasolt, ha a két golyó igen közel áll egymáshoz);
  7. a golyók nem ugorhatnak ki a játéktérről;
  8. bábukat csak a szabályosan mozgásba hozott valamelyik célgolyó és valamely (az aktuális lökés következtében a posztón, a célgolyókon, és másik bábun kívül más testtel érintkezésbe nem került) bábu boríthatnak (lökő golyó, azt megelőzően a lökő golyóval érintkező bábu, dákó, kéz, stb. nem - de az nem hiba, ha a lökő golyó, a dákó, vagy a dákót támasztó kéz bábut érint);
  9. a dákóval meglökött lökő golyónak direktben vagy valamely fal/falak közvetítésével érintenie kell legalább az egyik célgolyót, hiba, ha a lökő golyó bármikor bábut borít (nem hiba, ha a lökő golyó akármikor is bábut érint);
  10. ahhoz hogy egy célgolyó bábut boríthasson (ezen célgolyónak) előbb, falat és/vagy a másik célgolyót kell érintenie, és/vagy a lökő golyónak kell falat érinteni még ezen célgolyó érintése előtt, és/vagy ezen célgolyót a másik célgolyó úgy hozza mozgásba, hogy az előtte falat érintett.

Hiba történik egy lökés révén, ha a fentiek valamelyike nem teljesül.

A játék kezdése

A játékosok megegyeznek vagy kisorsolják, hogy kié a kezdő lökés. A játékot kezdő játékos valamelyik oldalpontra (kezdőpontra) helyezi a lökőgolyót, majd úgy löki meg, hogy az (direkt, vagy falról) valamelyik célgolyót lökje meg úgy, hogy az minél több bábut borítson. A játék akkor tekinthető elkezdettnek, amikor a kezdőlökésnél a dákóbőr megérinti a lökögolyót.
Miután a játékot (szettet) kezdő játékos lökött, a bábukat és a golyókat is vissza kell állítani kezdő helyzetbe, és az ellenfél is ebből a helyzetből lök először (páros játék esetén a felek második játékosai már a kialakult helyzetből löknek).
Fontos, hogy mindkét fél kezdőhelyzetből való lökése esetén (és minden "golyó kézben állásnál" - lásd lejjebb) a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszanti függőleges befoglaló síkjain.
A következő szettben a felek fordított sorrendjében indul a lökés, de egyébként a leírtak szerint, illetve az utolsó (döntő) szettet a lökésben soron következő játékos kezdi(páros játéknál ügyelni kell a játékosok sorrendjének megváltoztatására is).

A játék menete

A játék folytatásában is váltva löknek a felek, miután megálltak a golyók és a bábukat helyükre állították, a soron következő játékos a piros golyót - ott ahol áll - meglökve célba veszi (direktben vagy fal/falak közvetítésével) valamelyik célgolyót.
A játékosok arra törekszenek, hogy érvényes lökésekkel (lásd előbb) minél több bábut borítsanak (csak célgolyó, és egy szabályosan elborított másik bábu boríthat szabályosan), és karambolt érjenek el.

Egy hibás lökés (az érvényes lökés valamely feltételét nem teljesítő lökések - lásd előbb) következtében az ellenfél kap pontokat. Ha valamelyik játékos az érvényes lökés 1.-4. feltételei ellen vét, ellenfele "golyó kézben" állásból lökhet (lásd lejjebb).

Karambol alatt azt értjük mikor a lökő golyó érintkezik mindkét célgolyóval, vagy azt amikor miután a lökő golyó érintkezett az egyik célgolyóval ez után a két célgolyó is érintkezik egymással. (egy lökés alkalmával legfeljebb egy karambol értékelhető).

Fontos megemlíteni, hogy:

Golyó kézben állás

Ha valamely játékos - ellenfele hibájából - jogot szerzett a "golyó kézben" állásra, akkor választhat, hogy az asztalon kialakult helyzetből, vagy kezdő állásból lök.
Fontos, hogy ilyenkor a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.

Golyók kiugrása

Egy golyót kiugrottnak kell tekinteni, ha kiesik a játékmezőből, vagy érinti az asztal (nem posztóval borított) keretét.
A lökő golyó (piros) kiugrása estén a golyót az oldalpontok (kezdőpont) valamelyikén kell elhelyezni (ha mindkettő szabad a soron következő játékos dönti el melyikre), ha mindkét oldalpont (kezdőpont) foglalt akkor a lökő golyót valamelyik szabad alappontra kell helyezni. Amennyiben a célgolyó ugrik ki, úgy azt azon oldali alappontra kell visszatenni, ami ellentétes a másik célgolyó helyzetére. Ha mindkét alappont foglalt, akkor valamelyik oldalpontra (kezdőpont) kell helyezni. Mindkét célgolyó kiugrása esetén előbb az egyiket, majd a másikat kell elhelyezni az előbbiek szerint. Mindhárom golyó kiugrása esetén előbb a lökőgolyót, majd a célgolyókat kell elhelyezni az előbbiek szerint.
Ezt követően a soron következő játékos a kialakult helyzetből lökhet.

A bábuk borulása, visszaállítása

Egy bábu eldöntöttnek tekinthető, ha:

Egy bábu nem tekinthető eldőltnek, ha:

Az eldőlt bábukat a játékvezető (nem az író), vagy annak hiányában a lökését éppen befejező játékos állítja fel, de csak akkor, ha már minden golyó és bábu megállt, de még a soron következő lökés előtt. Fontos, hogy csak a fentiek szerint eldőltnek minősített bábukat kell pillanatnyi helyükről elmozdítani, azaz a megdőlt, vagy eltolódott bábuk (elborulásukig) ott maradnak, ahol vannak. Amennyiben valamely elborult bábu/k helye foglalt (valamely golyó által), ideiglenes helyre kell tenni azt/azokat a két szélső fehér bábu helyét jelölő pont közé (és ott is marad/nak, amíg a hely fel nem szabadul) a következők szerint:

Fontos megemlíteni:

Megjegyzés: amennyiben a bábukat az előbb lökő játékos állítja (nem a játékvezető), nem számít hibának, ha állítás közben bábut borít, de hibának számít, ha megmozdít egy golyót. Ez utóbbi esetben ellenfele golyó kézben állásból lökhet (hibapont nincs).

Pontozás

Csak érvényes lökésért járhat pont a lökő játékosnak, hibás lökés esetén csak az ellenfélnek jár pont.

A lökő játékosnak szabályos lökése esetén járó pontok:

A lökő játékos hibájáért az ellenfélnek járó pontszám a hibás lökés alkalmával és/vagy valamely hiba következtében eldőlt bábuk, és a hibás lökés alkalmával létrejött karambol összértéke, illetve ezek hiányában 2 pont.A játék befejezése

A játéknak akkor van vége, amikor az egyik fél a másikat megelőzve eléri vagy túlhaladja a 120 pontot és e játék utolsó lökése (bármelyik fél lökte is) révén szerzett pontjainak vagy bábuborítást tartalmazó szabályos saját lökésből, vagy az ellenfél hibájából kell származnia. Aki ezt (a másikat megelőzve) teljesíteni tudja, az nyeri meg a játékot.
Azaz, ha egy játékos a másikat megelőzve úgy érte el, vagy haladta túl a 120 pontot, hogy az utolsó szabályos lökésében csak egy karambolt ért el, akkor még nem nyerte meg a játékot - a játék mind addig folytatódik tovább, amíg valamelyik fél nem tudja teljesíteni a leírt kettős feltételt.

 

* * *

Webhely: www.magyarbiliard.hu