Magyarbiliárd - 500-as játék


Kellékek

A játékot (lyuk nélküli) karambolasztalon játsszák, mely játékterének hossza 6-7 láb körüli, centiméterben megadva a 85 X 170-as alsóhatártól a 106 X 212-es felsőhatárig terjedhet, de a tényleges játéktér rövid illetve hosszú oldalainak aránya 1:2 kell legyen, illetve a gumi ütközési vonala az asztal síkjától: 37 mm. A golyókészletet 3 egyforma méretű 60,3 - 61,5 mm átmérőjű, 194 - 220 gramm súlyú golyó alkotja - egy piros (bordó is előfordul), egy fehér és egy sárga (a sárga helyett lehet vajszínű, kis körrel megjelölt fehér, vagy akár egyéb elütő szín is). Az 5 darab egyforma méretű, alakú bábu 90-92 mm hosszú, talpuk átmérője 14 mm, a gallér átmérője 13 mm, a szoknya hossza 27 mm, a kalap hossza 37 mm, a súlypont távolsága a talptól 33 mm. A bábbúk fa anyaga meghatározott, színük: egy piros, négy natúrszínű (fehérnek mondják).
Az asztalon 9 darb pont van megjelölve krétával, vagy filccel (gyakorlat, hogy a bábuk talpával azonos méretű jelölő köröket használnak), 7 darab az asztal hossztengelyén, 3 darab a kereszttengelyén - tehát 1 pont éppen a két tengely metszéspontjában van - ez a középpont. A hossztengely szélső pontjai eredetileg éppen a negyedelő pontok, de manapság az tapasztalható, hogy közelebb van a rövidebb oldalhoz, mint a középponthoz - ezek a pontok az alappontok. Adott alapponton átmenő rövidebbik oldalakkal párhuzamos egyenes, illetve a hozzá közelebbi rövidoldal közötti asztalrész a szélsőnegyed (a határvonal már nem tartozik hozzá) - kettő van belőle. A középpont, a kereszttengelyen a középpont két oldalán lévő 1-1 pont, illetve a hossztengelyen a középpont két oldalán lévő 2-2 pont esetén a szomszédosak közötti távolság azonos - az ide helyezett bábuk talpainak szélei között mérve 58-60 mm.

A kezdőterület

A hossztengely szélső bábuinak helyét jelölő pontokon áthaladó a hosszabbik falakra merőleges egyenesek, illetve a hosszabbik falak által meghatározott téglalap (a határvonalakat is beleértve).

A bábuk és a golyók felrakása kezdéshez

A piros bábu a középpontra, a fehérek a hossztengelyen ás a kereszt tengelyen a szomszédos pontokra kerülnek, így egy négyzet csúcsaiban helyezkednek el a fehér bábuk, a középpontjában pedig a piros bábu - ez a bábuvár. A piros golyót a kezdőterület bármely pontjára (bábuhoz nem érhet), a másik két golyót egy-egy alappontra kell helyezni.

A játék célja

A játékot két játékos, vagy két páros játszhatja. A lökő golyó mindkét fél tekintetében a piros golyó, célgolyóként minden lökés alkalmával szabadon választható bármelyik másik golyó. Pontot szerezni szabályos bábu borítással, vagy karambollal lehet (lásd később). Minden hiba esetén viszont az ellenfél kap pontot (lásd a pontozást). Amelyik fél előbb eléri (vagy túlhaladja) az 500 pontot, az nyer. Egy játékos a lökésjog megszerzésétől mindaddig játékban marad, amíg pontot tud szerezni, vagy meg nem nyeri a játszmát.

A lökés érvényessége

Egy lökés akkor tekinthető érvényesnek, ha a következő feltételek teljesülnek:

 1. a játékos legalább egyik lábának érinteni kell a padlót, és egyik cipője sem érintheti a posztót;
 2. játék alatt kézzel és (a dákón kívül) más eszközzel tilos az asztalon lévő golyókhoz érni, illetve a bábukat szándékosan megfogni (kivétel, ha valamelyik golyó kiugrik, illetve a bábuk visszaállítását);
 3. a dákó is csak a bábukat és a lökő golyót érintheti (a többi golyót nem), de a lökő golyót is csak a keskenyebbik végén lévő bőrrel (más felülete nem érhet a lökő golyóhoz sem);
 4. lökni csak akkor lehet, ha már minden golyó megállt, és az elborult bábukat helyükre állították;
 5. egy lökés alkalmával a dákó csak egyszer érintheti a lökő golyót, illetve nem megengedett a golyó tolása;
 6. ha a lökő golyó másik golyóhoz, falhoz tapad, csak attól elfelé lökhető (a tapadó másik golyó nem mozdulhat meg, kivéve, ha a lökő golyó támasztotta);
 7. a golyók nem ugorhatnak ki a játéktérről;
 8. bábukat csak a célgolyók, és valamely másik (az aktuális lökést követően a posztón, a golyókon, és másik bábun kívül más testel érintkezésbe nem került) bábu boríthatnak (dákó, lökő golyó, kéz stb. nem - de az nem hiba, ha a lökő golyó, a dákó, vagy a dákót támasztó kéz bábut érint);
 9. a dákóval meglökött lökő golyónak direktben vagy valamely fal/falak közvetítésével mindenekelőtt valamelyik célgolyót kell érintenie.

Hiba történik egy lökés révén, ha a fentiek szerint a lökés nem érvényes.

A játék kezdése

A játékosok megegyeznek vagy kisorsolják, hogy kié a kezdő lökés. A kezdő játékos a kezdőterületen lévő piros golyót úgy löki meg, hogy az (direkt, vagy a falról) valamelyik cél golyót lökje meg úgy, hogy az minél több bábut borítson és esetleg karambolt is csináljon. A kezdőlökésnél a játék akkor tekinthető elkezdettnek, amikor a dákóbőr megérinti a lökő golyót.
Fontos, hogy a kezdő játékos kezdőlökése esetén (és minden "golyó kézben állásnál" - lásd lejjebb) a játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.
A következő játszmában a kezdés joga a másik játékosé.

A játék menete

Egy játékos a lökésjog megszerzésétől mindaddig játékban marad, amíg pontot tud szerezni, vagy meg nem nyeri a játszmát. Egy lökést akkor követheti a másik, ha megálltak a golyók és az eldőlt bábukat helyükre állították. Egy hibás lökés (az érvényes lökés valamely feltételét nem teljesítő lökések - lásd előbb) következtében az ellenfél kaphat pontokat és övé a következő lökés joga. Ha a lökésjog átszállt a másik játékosra, akkor ő is a (piros) lökő golyót - ott ahol áll, illetve adott esetben kézből - meglökve célba veszi (direktben vagy fal/falak közvetítésével) a másik két golyó (célgolyók) valamelyikét.
A játékosok arra törekszenek, hogy érvényes lökésekkel (lásd előbb) minél több bábut borítsanak (csak a célgolyók, és valamely szabályosan elborított másik bábu boríthat szabályosan), illetve minél több karambolt érjenek el.

Karambol alatt azt értjük mikor a lökő golyó és valamelyik célgolyó érintkezése után - e kettő közül - valamelyik golyó (lehet mind a kettő is), a harmadik golyóval is érintkezik (egy lökés alkalmával legfeljebb egy karambol értékelhető). Fontos, hogy egymást követő lökések vonatkozásában csak négyszer lehet tisztán karambollal pontot szerezni. Azaz bármely öt egymást követő lökés alkalmával legalább egyben kell (szabályosan) bábut dönteni - természetesen a bábudöntés mellet mindig lehet karambol is egyazon lökésben.

Ha valamelyik játékos az érvényes lökés 1.-4. feltételei ellen vét, ellenfele "golyó kézben" állásból lökhet a piros golyóval (lásd lejjebb).

Fontos megemlíteni, hogy:

Golyó kézben állás

Ha valamely játékos - ellenfele hibájából - jogot szerzett a "golyó kézben" állásra, akkor a lökő golyót a kezdőterület tetszőleges pontjára helyezheti (bábuhoz, golyóhoz nem érhet) és onnan lökhet. Fontos, hogy ilyenkor a lökő játékos padlót érintő lábának/lábainak teljes terjedelmükben belül kell esniük az asztal hosszabbik oldalainak külső síkján.

Golyók kiugrása

Egy golyót kiugrottnak kell tekinteni, ha kiesik a játékmezőből, vagy érinti az asztal (nem posztóval borított) keretét.
A lökő golyó kiugrása esetén a soron következő játékos golyó kézben állásból lökhet.
Valamelyik célgolyó kiugrása esetén a lökő golyóját is le kell venni az asztalról, az illető célgolyót a szabad alappontra kell helyezni, ha mindkettő szabad, akkor a soron következő játékos döntheti el melyikre. Ezt követően a soron következő játékos golyó kézben állásból lökhet. Ugyan így kell eljárni, ha a lökő golyó és egy célgolyó is kiugrik. Amennyiben ilyenkor a harmadik golyó is kiugrott azt a másik alappontra kell helyezni.
Amennyiben a két célgolyó ugrik ki, a lökő golyóját is le kell venni az asztalról. A célgolyókat egy-egy alappontra kell helyezni és a soron következő játékos golyó kézben állásból lökhet.

A bábuk borulása, visszaállítása

Csak a két célgolyó, és valamely szabályosan elborított másik bábu boríthat szabályosan.
Egy bábu eldöntöttnek tekinthető, ha:

Egy bábu nem tekinthető eldőltnek, ha:

Az eldőlt bábukat csak akkor szabad illetve kell érinteni, visszaállítani, ha már minden golyó és bábu megállt, de még a soron következő lökés előtt. Fontos, hogy csak a fentiek szerint eldőltnek minősített bábukat kell pillanatnyi helyükről elmozdítani, azaz a megdőlt, vagy eltolódott bábuk (elborulásukig) ott maradnak, ahol vannak. Amennyiben valamely elborult bábu/k helye foglalt (valamely golyó által), ideiglenes játékon kívülre kerülnek (leveszik őket az asztalról) míg helyük szabaddá nem válik - akkor viszont vissza kell őket tenni az asztalra. Ha egy eldőlt bábu a golyó/golyók, illetve megdőlt, de el nem borult bábu elmozdítása nélkül nem vehető el ("beszorult"), akkor mindaddig helyén kell hagyni, amíg ez a helyzet fenn áll. Természetesen ilyenkor sem vehető számításba a lökés pontértékének kiszámításához.
Az eldőlt bábukat a játékvezető állítja (nem az író) vagy annak hiányában a lökő játékos végzi sajátmagának.

Fontos megemlíteni:

Megjegyzés: amennyiben a bábukat a lökő játékos állítja (nem a játékvezető), nem számít hibának, ha állítás közben bábut borít, de hibának számít, ha megmozdít egy golyót. Ez utóbbi esetben ellenfele jön lökni (hibapont nincs).

Pontozás

Csak érvényes lükésért járhat pont a lökő játékosnak, hibás lökésből eredően csak az ellenfélnek jár pont. Amennyiben hibát vét a játékos akkor az utolsó (a hibás) lökés révén csak az ellenfél kaphat pontot (lásd később), illetve az aktuális lökéssorozat utolsót megelőző (hibátlan) lökései tekintetében háromféle írási mód lehetséges:

 1. a hibázó játékos által az aktuális lökéssorozat folyamán (annak hibátlan lökéseivel) gyűjtött pontok is az ellenfelet illetik;
 2. a hibázó játékos által az aktuális lökéssorozat folyamán (annak hibátlan lökéseivel) gyűjtött pontokat egyik fél sem írja fel;
 3. a hibázó játékos felírhatja az általa az aktuális lökéssorozat folyamán (annak hibátlan lökéseivel) gyűjtött pontokat.

A lökő játékosnak szabályos lökése esetén járó pontok:

A lökő játékos hibája esetén az utolsó (a hibás) lökés révén, éppen ezen lökés alkalmával eldőlt bábuk, illetve létrejött karambol összértéke (lásd a megjegyzést is) jár az ellenfélnek. Ez alól csak a golyó/k kiugrásának esete kivétel, ekkor ugyan is minden kiugrasztott golyóért további 2 pont is jár az ellenfélnek (egyéb hibánál nem jár direkt büntetőpont). Továbbá, hiba esetén a lökés joga is át szál az ellenfélre, illetve a lökéssorozat utolsót megelőző (hibátlan) lökései tekintetében háromféle írási mód lehetséges (lásd előbb).
Megjegyzés: A harmadik írásmód esetén, amennyiben a lökő golyó nem, vagy csak bábuborítást követően érinti valamelyik célgolyót - a leírtakon túl - további 10 pont jár az ellenfélnek.

Amennyiben az eredménypontokat a szokásos "lyukas" táblán jegyzik, úgy a szabályosan befejezett lökéssorozat végén 10-re kell kerekíteni (a szokásos kerekítési szabály szerint) a lökéssorozat alatt elért pontszámot.

A játék befejezése

A játéknak akkor van vége, ha valamelyik játékos a másikat megelőzve eléri, vagy túlhaladja az 500 pontot.


* * *

Webhely: www.magyarbiliard.hu