Magyarbiliárd - triatlon


A triatlonban mind a három magyarbiliárd játék szerepel, az 500-as, az 1000-es és a 120-as játék - összesen 4 vagy 8 (esetleg 9) játszmából áll egy parti. Játszhatja két játékos, vagy két páros (a partnerek váltogatják egymást a játékban, amikor csapatuk lökéshez jut) - lebonyolítása a következők szerint történik.

A játszmák sorrendje:

Megjegyzés: így egyensúlyban vannak a lökéssorozatokból (szériákból) álló, illetve a váltott lökésű játszmák.

A kezdés jogának eldöntése

A parti a kezdés jogának eldöntésével, az úgynevezett tempólökéssel veszi kezdetét, melyhez az 5 bábut felállítják az 500-as játék szabályainak megfelelően, piros golyót az egyik alappontra teszik, a két fehér (illetve a fehér és a sárga) golyót pedig a piros golyóval ellentétes alapponton átmenő rövid oldalfalakkal párhozamos egyenesre helyezik az asztalra, egyiket a bábuvártól jobbra, a másikat balra szimmetrikusan.
Ezt követően a játékosok lehetőleg egy időben a felső (távolabbi) falra löknek. Amennyiben a tempólökés hibátlanul folyik le, akkor az a játékos kezdi a partit, azaz az 500-as játékot, akinek a golyója a távolabbi falról visszapattanva közelebb áll meg az alsó falhoz.
Hibás tempólökésnek a következő kimenetelei lehetnek:

A kezdés jogát megszerzett játékos a szabály szerinti nyitó állásból elkezdi az 500-as játékot. A további 3 játszmában a felek váltva kezdenek.

Az első két játszmában (500-as, 1000-es) a triatlon esetén külön szabály a következő:

Egyébként a játszmákat a vonatkozó szabályok szerint kell lejátszani.

Minden megnyer játszmáért 1 parti pontot kap az illető játékos (döntetlenért nem jár pont), az nyeri meg a partit, aki több parti pontot ér el a négy játszmából. Azonos parti pontszám esetén a parti győzelmet a következőképpen kell eldönteni:

Nívósabb verseny esetén 8 játszmából álló parti szervezhető: 500-as, 1000-es, 120-as, 120-as dupla, 500-as, 1000-es, 120-as, 120-as dupla. Amennyiben nyolc játszma után azonos a felek parti pontszáma, akkor kilencedik játszmaként egy 120-as szimpla játékkal lehet eldönteni a parti győzelmet.


* * *

Webhely: www.magyarbiliard.hu